Coronavirus

Normaal werk ik op deze site aan mijn eigen lesmethode, maar in verband met het sluiten van de scholen deel ik op deze plek met jou nu ook de lesvideo’s die ik maak voor mijn havo-leerlingen. In de video’s maak ik gebruik van de methode ‘in Balans‘ van ‘Van Vlimmeren’. In iedere lesvideo zit een lesplanning, terugblik, uitleg, te oefenen opgaven, bespreking van de opgaven en een samenvatting. De bespreking van de opgaven is uitgebreid, want op afstand is het moeilijk te bepalen waar er nog wel/geen vragen over zijn.

Tips/Vragen/Feedback: klik hier

H17

Totaal Eigen Vermogen

Naar H17
 

H18

Vreemd Vermogen

Naar H18
 

H25 + H26

Van kostprijs naar consumentenprijs

Naar H25 + H26
 

H27

Break-even analyse

Naar H27
 

Bedrijfseconomielokaal voor havo!

De inhoud van beco.economielokaal.nl is vooral bedoeld voor de havo-leerlingen in klas 4 en 5. De examenstof wordt hier in groeiende mate beschikbaar gesteld door middel van: tekstuele uitleg, uitleg in PowerPoints, uitleg in video’s en oefenopgaven. Met deze site wil ik toewerken naar een eigen methode voor het vak Bedrijfseconomie.

H1

Werknemerschap, Beleggen, Woning, Familiezaken en Ondernemerschap

Naar H1
 

H2

Balans, W&V en Liquiditeit

Naar H2
 

H3

TEV, LVV EN KVV

Naar H3
 

H4

Vaste activa, vlottende activa en liquide middelen

Naar H4
 

Posters voor in het (bedrijfs)economie lokaal

Economielokaal heeft 12 posters die passen bij de lesstof van (bedrijfs)economie.

Posters (A1-formaat) zijn te bestellen voor € 7,50 per stuk.

bestel posters

Advertenties